IAGINT - Indicatori agroecologici bazaţi pe informaţii numerice de teren pentru
caracterizarea vulnerabilităţii sistemelor agricole din zonele colinare
Home
Aria tematică:

6. Mediul ambiant (inclusiv schimbările climatice)
 6.2. Managementul durabil al resurselor
o Conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale
 6.4. Mijloace de observare şi evaluare a Pământului
o Mijloace de prognoză şi evaluare
 6.1. Schimbări climatice, poluare şi risc
o Constrângeri asupra mediului şi climatului
2. Alimentaţie, agricultură şi biotehnologii
 2.1. Producţia şi managementul durabil al resurselor biologice ale solului, pădurilor şi
mediilor acvatice
3. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii
 3.3. Aplicaţii ale cercetării
o 3.3.1. Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii
8. Ştiinţe socio-economice şi umaniste
 8.2. Combinarea obiectivelor economice, sociale şi de dezvoltare durabilă în perspectiva
europeană
 8.6. Indicatori socio-economici şi ştiinţifici

FORMULARE B

Programul  CEEX  Modulul 1 Competitia C2
English version / Versiunea in limba romana