IAGINT - Indicatori agroecologici bazaţi pe informaţii numerice de teren pentru
caracterizarea vulnerabilităţii sistemelor agricole din zonele colinare
Parteneri
Parteneri implicaţi în proiect                
English version / Versiunea in limba romana