IAGINT - Indicatori agroecologici bazaţi pe informaţii numerice de teren pentru
caracterizarea vulnerabilităţii sistemelor agricole din zonele colinare
Sumar

Proiectul IAGINT va proiecta şi testa un set unic, integrat si operaţional de criterii si indicatori
agroecologici măsurabili ca bază pentru un sistem informatic care va fi utilizat pentru
integrarea aspectelor de mediu în managementul agricol din zonele colinare. Complexitatea
topografiei din zona colinară induce o serie de particularităţi ale regimurilor apei, temperaturii
şi radiaţiei din sistemul sol-plantă-hidrosferă cu efecte directe asupra sistemelor şi tehnicilor
agricole utilizate, a potenţialului agroecologic si vulnerabilităţii acestor zone.

Vor fi realizate protocoale, proceduri si recomandări de implementare pentru colectarea,
integrarea şi raportarea informaţiilor la nivelul unui bazin hidrografic. Va fi demonstrată
utilitatea indicatorilor în raportarea şi monitorizarea aplicării diferitelor coduri de bune practici
agricole şi de utilizare a apei.
IAGINT va răspunde aşadar la principalul obiectiv al ariei tematice 6. Mediu, dezvoltând un
sistem de indicatori şi metode folosit pentru metode de prognoză şi instrumente de evaluare
(6.4) în scopul managementului durabil al resurselor naturale (6.2) în condiţiile sistemului
agricol (6.1) cunoscând interacţiunile dintre biosferă, ecosisteme şi activităţile antropice.

Folosind indicatori pentru a raporta şi monitoriza codul de bune practici agricole, IAGINT va
răspunde la problemele producţiei agricole durabile şi ale managementului resurselor
biologice pe termen lung (aria tematică 2.1). Integrarea indicatorilor în Sistemele Suport de
Decizie va contribui la implicarea tehnologiei informatice în rezolvarea provocărilor societăţii în
sprijinul dezvoltării durabile (aria tematică 3.3). Utilizarea ghidurilor realizate pe baza
indicatorilor şi a Sistemelor Suport de Decizie care integrează răspunsurile comunităţii locale
la provocările impuse de modificările globale va contribui la o înţelegere mai profundă a
realităţilor socio-economice din Romania în vederea integrării în UE (ariile tematice 8.2 si 8.6).
English version / Versiunea in limba romana